راکت بازرسی چیست ؟

راکت بازرسی در اماکن عمومی, نظامی مانند فرودگاه ها برای پیدا کردن سلاح سرد و گرم و در مدارس برای پیدا کردن موبایل و در مراکز تولیدی و صنعتی جهت آشکارسازی اجسام فلزی استفاده می شود.

18:59     1400/12/03

ادامه مطلب

آشنایی با گیت بازرسی فلزیاب

گیت بازرسی فلزیاب دروازه ای یک گیت فلزیاب و سیستم آشکار ساز فلز چند منظوره میباشد که جهت آشکار ساختن انواع سلاح , تجهیزات الکترونیکی , موبایل , و کلیه وسائل فلزی مورد استفاده قرار میگیرد

18:46     1399/06/26

ادامه مطلب