اخبار با شرایط ذیل در سایت تایید نخواهند شد:

کپی شده از منبع دیگری باشند.

محتوا تکراری باشد و قبلا در سایت ثبت شده باشد.

اخبار غیر مرتبط با ورزش و فوتبال آذربایجان.

متن خبر
لینک خبر
منبع خبر
برای صاحبان وبلاگ نیازی به پر کردن منبع خبر نیست. در صورت وارد نمودن منبع خبر؛ خبر تایید نخواهد شد